Veiligheidsgevoel van inwoners en aantal misdrijven in 2019 in Breda stabiel

Normal surveillance20ddo
Afbeelding: Politie

Bredanaars gaven in 2019 - dus voordat het coronavirus in de stad rondwaarde - de veiligheid in de eigen buurt een 7+. Dat is vergelijkbaar met het cijfer van de afgelopen jaren. Ook het aantal misdrijven is stabiel en sinds 2018 niet gestegen of gedaald. Dat blijkt uit de Bredase veiligheidsmonitor 2019. De veiligheidsmonitor geeft Breda het hele jaar door actuele feiten en cijfers over de veiligheid in de stad op basis waarvan de gemeente, politie en andere partners hun aanpak kunnen bepalen en tijdig bijsturen. Deze feiten en cijfers zijn het hele jaar door te raadplegen op de online veiligheidsmonitor en worden één keer per jaar actief met de media en gemeenteraad gecommuniceerd.

Bronnen voor de veiligheidsmonitor zijn onder meer politiegegevens, een veiligheidspeiling onder Bredase inwoners en data van de gemeente. De meest recente peiling van de veiligheidsbeleving is een peiling die in het najaar van 2019 is gehouden onder ruim 6.000 Bredanaars.

Overlast in de eigen buurt blijft gelijk

De overlast die inwoners ervaren in de eigen woonomgeving, bijvoorbeeld door drugsgebruik, drugshandel, geweld en overlast door hangjongeren, blijft gelijk met voorgaande jaren. Het aantal woninginbraken nam het afgelopen jaar weer verder af. Ook het aantal auto-inbraken is sinds 2018 stabiel. Breda krijgt gemiddeld meer te maken met auto-inbraken en zakkenrollerij dan andere gemeenten. Zakkenrollerij in de gemeente Breda is in 2019 met 43% gestegen.

Ongeveer 1 op de 5 Bredanaars ziet in de eigen buurt wietplantages, illegale bedrijvigheid en/of drugsdealpanden. Ook zien Bredanaars mensen met een laag inkomen die heel royaal leven, ook wel ‘windhappers’ genoemd (mensen die van de lucht kunnen leven).

Toename van cybercrime en zwaar geweld

Het aantal zware geweldsmisdrijven in Breda neemt toe. Vergeleken met andere gemeenten vinden er in Breda veel geweldsmisdrijven plaats. Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers dat in vergelijking met andere gemeenten er in Breda bij deze misdrijven minder slachtoffers vallen.

Ook de criminaliteit als gevolg van internetgebruik neemt toe, vooral door fraude bij online handel. Ruim de helft van de Bredanaars maakt zich zorgen om hun digitale veiligheid. De meeste Bredanaars geven daarbij aan dat ze wel weten hoe ze de eigen digitale veiligheid kunnen verbeteren, en passen dit ook toe.

De cijfers uit de veiligheidsmonitor worden continu bijgehouden zodat hier tussentijds op kan worden bijgestuurd. Zo heeft de gemeente samen met de veiligheidspartners eerder in 2019 al geanticipeerd op de toename van cybercrime en zwaar geweld. Voor cybercrime zijn bijvoorbeeld digitale ambassadeurs opgeleid en is er extra aandacht gekomen voor cyber binnen het netwerk van buurtpreventie. Voor zware geweldsmisdrijven is met name ingezet op het terugdringen van wapengeweld, onder andere door preventief te fouilleren, de inzet van gastheren op uitgaansavonden en het aanbrengen van calamiteitenverlichting

Uiteraard is het mogelijk dat de coronacrisis invloed heeft op de veiligheidscijfers en – beleving van inwoners. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet en bekijkt of de actuele situatie vraagt om nieuwe acties of bijsturing van het huidige beleid.

Adverteren op breda-actueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op breda-actueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Breda
18:06

18° C

Zwaarbewolkt

1.34 km/h

72%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief