College Breda presenteert begroting 2024: Investeren en 'Dichtbij doen'

9 maanden geleden gepubliceerd

Breda heeft een gezonde financiële situatie en de middelen om tegenslagen op te vangen. In de begroting van 2024, die het college van B&W naar de gemeenteraad stuurt, wordt vooral ingezet op investeren in de groeiende stad en ‘Dichtbij doen’. In totaal gaat het om een bedrag van € 865,3 miljoen.

Belangrijke investeringen

Er gaat € 5,6 miljoen naar de verbouwing van de Vrouwenopvang en extra geld naar de Grote Kerk. Het college investeert de komende vier jaar bovendien € 46 miljoen extra in de ontwikkeling van ‘t Zoet. De lokale lasten voor inwoners van Breda blijven grotendeels gelijk. De enige uitzondering is de afvalstoffenheffing, die in 2024 eenmalig met 5% extra omhoog gaat vanwege de toegenomen kosten voor het ophalen van afval. De vuilnismannen en -vrouwen krijgen namelijk meer betaald door een nieuwe cao.

Dienstverlening en parkeren

De dienstverlening blijft op peil en het ophalen van grofvuil blijft gratis. De parkeertarieven worden niet geïndexeerd, waardoor parkeren in Breda in 2024 goedkoper wordt.

Toekomstplannen

Het college heeft diverse plannen voor 2024. Zo komt er jaarlijks € 150.000 extra beschikbaar voor het onderhoud van de Grote Kerk, en vanaf 2024 wordt € 75.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten. Voor de kosten van leerlingenvervoer is in 2024 € 800.000 beschikbaar en vanaf 2025 € 600.000. De starterslening komt terug, waarvoor de gemeente € 5 miljoen uittrekt. Jaarlijks wordt € 1,75 miljoen extra uitgetrokken voor netwerken van bewoners, ondernemers en professionals die samen ideeën uitwerken over welzijn, zelfstandigheid, bestaanszekerheid, en dergelijke.

In de strijd tegen ondermijning is vanaf 2024 € 500.000 extra beschikbaar. De begroting is pas definitief als de gemeenteraad instemt.