COA opent tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers in Breda

7 maanden geleden gepubliceerd

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers openen in Breepark, Breda. De instroom van asielzoekers in Nederland is momenteel hoog, wat heeft geleid tot een vol aanmeldcentrum in Ter Apel. Omdat het realiseren van extra structurele opvanglocaties tijd kost, kijkt het COA naar locaties die snel beschikbaar zijn voor gebruik als overbruggingslocatie. De gemeente Breda moet een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen om dit mogelijk te maken.

Voorbereidingen en capaciteit

De voorbereidingswerkzaamheden voor de opvanglocatie starten op 27 september. Uiterlijk op 3 oktober zullen de eerste mensen worden opgevangen. Er kunnen tot maximaal 150 asielzoekers in de opvanglocatie verblijven. Deze tijdelijke oplossing komt als reactie op het dringende verzoek van staatssecretaris Van der Burg om met spoed extra tijdelijke opvangplekken te realiseren.

Noodopvanglocatie

De noodopvanglocatie in Breepark zal maximaal 150 mensen per dag opvangen. Dit zijn mensen die onlangs in Nederland zijn aangekomen. Na enkele dagen vertrekken zij weer naar een aanmeldlocatie voor het verdere asielproces. Breepark zal dus fungeren als een doorstroomlocatie waar mensen enkele dagen op adem kunnen komen van de reis die ze hebben gemaakt. De noodopvanglocatie zal naar verwachting tot en met 8 januari 2024 geopend zijn.

Sober onderkomen

Er wordt een sobere opvang geboden die bestaat uit bed, bad en brood. De beschikbare ruimte op Breepark, het zogeheten ‘Grand Café’ en bovenliggende zalen, evenals een afgeschermde buitenruimte, wordt hiervoor gebruikt. Een deel van de ruimte is ingericht om te slapen, een ander deel voor recreatie. Op locatie zijn straatcoaches en beveiligers aanwezig om mensen te begeleiden.

Voorkeur voor structurele oplossing

Ondanks de medewerking aan deze tijdelijke noodoplossing, heeft de gemeente Breda een voorkeur voor een locatie die voor langere duur beschikbaar is. Daarom blijven ze ook samen met het COA werken aan de locatie aan de Heerbaan. Het COA is momenteel bezig met het opstellen van de vergunningsaanvraag voor deze locatie.

Met deze tijdelijke noodopvang neemt de gemeente Breda de verantwoordelijkheid op zich en hoopt dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen. Het blijft een gezamenlijke taak om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers.